Komunikat zbiorczy dot. jakości wody na Krytej Pływalni w Proszówkach

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 03 wrzesień 2017 r.)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

 • Chlor związany – jacuzzi, basen rekreacyjny (woda z systemu cyrkulacji)
 • Chlor związany – jacuzzi (woda z niecki basenowej)
 • Chlor związany – woda z niecki basenowej – basen rekreacyjny
 • Chlor związany – basen sportowy (system cyrkulacji)
 • Potencjał redox – jacuzzi
 • Potencjał redox – basen rekreacyjny
 • Chloroform – cyrkulacja jacuzzi i basen rekreacyjny
 • Chloroform – basen rekreacyjny (z niecki basenowej)

Wyniki powyższych badań zostały gruntownie przeanalizowane. Działania naprawcze zmierzają w kierunku doprowadzenie wody basenowej do norm wymaganych.

Komunikat zbiorczy dot. jakości wody na Krytej Pływalni w Proszówkach

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 28 wrzesień 2017 r.)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

 • Potencjał redox – jacuzzi
 • Potencjał redox – basen rekreacyjny
 • Potencjał redox – basen sportowy

Wyniki powyższych badań zostały gruntownie przeanalizowane. Działania naprawcze zmierzają w kierunku doprowadzenie wody basenowej do norm wymaganych.