Komunikat zbiorczy o jakości wody na Krytej Pływalni w Proszówkach

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 21 luty 2017 r.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to: chlor związany w basenie rekreacyjnym oraz chlor wolny w jacuzzi.

Podejmowane działania:

Kalibracja urządzeń pomiarowych oraz konsultacja z dostawcą chemii basenowej.

Warto wiedzieć

Jakość wody na pływalni!

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, jakość wody na naszej pływalni jest regularnie badana (minimum 2 razy w miesiącu), a wszelkie informacje o przekroczeniach wymaganych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych są dostępne w holu głównym pływalni oraz na stronie www.basenproszowki.pl

Komunikat zbiorczy o jakości wody na Krytej Pływalni w Proszówkach

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg aktualnych wyników badań próbek pobranych 10 luty 2017 r.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to: Chlor związany- basen rekreacyjny, chlor wolny- basen rekreacyjny, chlor wolny- jacuzzi, chlor związany- system cyrkulacji basen sportowy, liczba mikroorganizmów w 36°C system cyrkulacji – jacuzzi i basen rekreacyjny, liczba mikroorganizmów w 36°C – jacuzzi.

Podejmowane działania:

Wymiana wody w całości jacuzzi, przeprowadzenie procesu szokowego wewnątrz cyrkulacji i filtrach dwutlenkiem chloru.