Komunikat zbiorczy o jakości wody na Krytej Pływalni w Proszókach

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg aktualnych wyników badań próbek pobranych 24 styczeń 2017 r.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to: chlor wolny w jacuzzi, chlor związany w systemie cyrkulacji jacuzzi, oraz chlor związany w systemie cyrkulacji- niecka rekreacyjna oraz dopuszczalna liczba mikroorganizmów w 36°C – jacuzzi system cyrkulacji i niecka.

Podejmowane działania:

Wymiana złoża filtracyjnego, wymiana wody w jacuzzi.

Informacja o wynikach przetargu

 

Proszówki,   13.12.2016 r.

 

I N F O R M A C J A

 

            O wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Krytej Pływalni w miejscowości Proszówki.

  1. Do przetargu została dopuszczona 1 osoba
  2. Cena wywoławcza netto czynszu najmu lokalu wynosiła 500,00 netto.
  3. Najwyższa cena netto najmu lokalu uzyskana w przetargu wyniosła 510,00zł netto.
  4. Przetarg wygrał : Pan Włodzimierz Tota.