Komunikat zbiorczy dotyczący jakości wody na Krytej Pływalni w Proszówkach

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 20 lipca 2017 r.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

 • chlor związany w jacuzzi
 • potencjał redox – jacuzzi
 • potencjał redox – basen sportowy
 • potencjał redox – basen rekreacyjny

Wyniki powyższych badań zostały gruntownie przeanalizowane. Działania naprawcze zmierzają w kierunku doprowadzenie wody basenowej do norm wymaganych.

Komunikat zbiorczy dotyczący jakości wody na Krytej Pływalni w Proszówkach

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 06 lipca 2017 r.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

 • chlor związany w jacuzzi
 • chlor związany wprowadzany do niecki z systemu cyrkulacji – jacuzzi i b. rekreacyjny
 • potencjał redox – jacuzzi
 • potencjał redox – basen sportowy
 • potencjał redox – basen rekreacyjny

Wyniki powyższych badań zostały gruntownie przeanalizowane. Działania naprawcze zmierzają w kierunku doprowadzenie wody basenowej do norm wymaganych. Podstawą działania będzie wymiana złoża w filtrach wody basenowej.

Komunikat zbiorczy dot. jakości wody na Krytej Pływalni w Proszówkach

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 22.06. 2017.
Z wyników badań wynika, że przekroczone zostały dopuszczalne wskaźniki w następujących punktach:

 1. Potencjał redox – woda z niecki basenowej jacuzzi
 2. Potencjał redox – woda z niecki basenowej basen rekreacyjny
 3. Potencjał redox – woda z niecki basenowej basen sportowy

Zostały podjęte działania mające na celu doprowadzenie wody do norm wymaganych.

 

Komunikat zbiorczy dot. jakości wody na Krytej Pływalni w Proszówkach

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 08.06. 2017.)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to:

 1. chlor związany – woda z niecki basenowej jacuzzi
 2. chlor związany – woda wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji
 3. potencjał redox – woda z niecki basenowej jacuzzi
 4. chlor związany – woda wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji jacuzzi i niecka rekreacyjna
 5. chlor związany – woda wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji basen sportowy
 6. potencjał redox – woda z niecki rekreacyjnej

Podjęto czynności naprawcze polegające na zmianie parametrów dozowania chemii basenowej, podjęto próby poszukiwania alternatywnych substancji mogących poprawić parametry wody basenowej.

Oczekujemy poprawy wyników badań w ciągu dwóch tygodni.

Komunikat zbiorczy dotyczący jakości wody na Krytej Pływalni w Proszówkach

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 25.05. 2017.)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to: chlor związany – woda z niecki basenowej/jacuzzi, potencjał redox-jacuzzi, basen rekreacyjny, basen sportowy.

Podjęte działania:

Zalecono konserwatorom kalibrację narzędzi dozujących oraz konsultację, ze specjalistą ds. chemii basenowej.

Oczekujemy poprawy wyników badań w ciągu tygodnia.

Komunikat zbiorczy dotyczący jakości wody na Krytej Pływalni w Proszówkach

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 11.05. 2017.)

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to: chlor związany – woda z nicki basenowej/jacuzzi, chlor związany- z systemu cyrkulacji wody wprowadzanej do niecki basenu rekreacyjnego oraz jacuzzi.

Podjęte działania:

Zalecono konserwatorom kalibrację narzędzi dozujących oraz konsultację, ze specjalistą ds. chemii basenowej.

Oczekujemy poprawy wyników badań w ciągu trzech tygodni.

Komunikat zbiorczy dotyczący jakości wody na Krytej Pływalni w Proszówkach

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 27 kwiecień 2017.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to: potencjał redox – basen sportowy, chlor związany – woda z nicki basenowej/jacuzzi, chlor wolny- z niecki basenowej/basen rekreacyjny.

Podjęte działania:

Zalecono konserwatorom kalibrację narzędzi dozujących oraz konsultację, ze specjalistą ds. chemii basenowej.

Oczekujemy poprawy wyników badań w ciągu dwóch tygodni.

Komunikat zbiorczy dotyczący jakości wody na Krytej Pływalni w Proszówkach

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 06 kwiecień 2017.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to: chlor związany w woda w cyrkulacji basenowej oraz w basenie rekreacyjnym. Podniesiony jest również chloroform w nieckach basenowych.

Podejmowane działania:

Kalibracja urządzeń pomiarowych, zastosowanie nowych technik uzdatniania wody.

 

Komunikat zbiorczy dotyczący jakości wody na Krytej Pływalni w Proszówkach

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 023 marzec 2017 r.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to: chlor wolny w basenie sportowym

Podejmowane działania:

Kalibracja urządzeń pomiarowych oraz konsultacja z dostawcą chemii basenowej.

Komunikat zbiorczy dotyczący jakości wody na Krytej Pływalni w Proszówkach

Dyrektor Krytej Pływalni w Proszówkach publikuje komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na pływalni (wg. aktualnych wyników badań próbek pobranych 02 marzec 2017 r.).

Informujemy, że woda na naszym obiekcie jest warunkowo dopuszczona do użytkowania. Parametry, które nie spełniają w pełni wytycznych rozporządzenia to: chlor wolny w basenie sportowym

Podejmowane działania:

Kalibracja urządzeń pomiarowych oraz konsultacja z dostawcą chemii basenowej.